​Supervision for sagsbehandlere

Som medarbejder i et jobcenter møder man mange mennesker. Nogle af dem har brug for megen støtte. Det kan være givende at hjælpe andre, men indimellem har man også selv brug for at få flere kompetencer og blive klogere på, hvordan man løfter sine opgaver og træffer gode valg. Derfor er det en god strategi at få professionel supervision. 

Vi superviserer sagsbehandlere, jobvejledere og andre medarbejdere i jobcentret med fokus på den faglige læring og udvikling. Supervisionen foregår som oftest i grupper, og vi mødes hos jer i jobcentret eller i Aleris PP's lokaler i København, Aarhus, Esbjerg eller Vejle - med faste intervaller eller ad hoc, når I har behov for det.

​​​

Skriv til os og hør mere

Konkrete redskaber til dagligdagen

Trivsel i arbejdslivet er vigtigt for at kunne yde sit bedste, især når man arbejder med mennesker. Formålet med supervision er at skabe et rum, hvor deltagerne kan reflektere over deres arbejde, få feedback og udvikle deres kompetencer.

Ved at deltage i supervision får I konkrete redskaber, der kan hjælpe jer i jeres daglige arbejde for at sikre, at I bevarer jeres energi og engagement og kan yde den bedst mulige støtte til de borgere, der har brug for det. Vores erfarne psykologer tilpasser supervisionens form og indhold til jeres ønsker og behov.

Samtalerne under supervisionen kan både omfatte strategier til at passe på jer selv i arbejdet og sagssparring med konkrete input til komplekse sager.

Supervision tager udgangspunkt i jeres behov og kan fx handle om:

  1. Refleksion og selvindsigt: I får mulighed for at reflektere over jeres handlinger, beslutninger og følelser i arbejdet med borgere og hjælp til at udvikle en dybere forståelse af jer selv og jeres tilgang til arbejdet.

  2. Faglig udvikling: I superviseres af en autoriseret psykolog, som har stor erfaring med arbejdet med psykisk sårbare borgere og kan lære jer nye metoder, teknikker og teorier, der kan styrke jeres faglige praksis.

  3. Støtte og rådgivning: Som sagsbehandlere kan I stå over for udfordringer, dilemmaer og svære situationer i arbejdet. I får støtte og rådgivning fra en professionel, der kan hjælpe med at håndtere disse udfordringer på en konstruktiv måde.

  4. Selvpleje og grænser: Arbejdet med psykisk sårbare borgere kan være følelsesmæssigt krævende, og det er vigtigt at kunne opretholde sunde grænser og tage vare på sit eget mentale og følelsesmæssige velbefindende. Vi har fokus på at identificere og implementere selvplejepraksisser og styrke evnen til at opretholde sunde grænser i arbejdet.

citat-start-groen-final Jeg har haft rigtig stor gavn af timerne med min psykolog i Aleris PP. Hun har ramt mit behov for medfølelse, gode teknikker og spark i bagdelen 😊   citat-slut-groen-final

- Anita, socialrådgiver

Skal vi også hjælpe jer?

Skriv til os for at høre mere om, hvordan I kan styrke indsatsen for psykisk sårbare borgere.

​Kort ventetid

Kort ventetid hos vores psykologer og psykiatere. 

Høj faglighed

Høj faglighed og skræddersyede forløb.

Hjælp til alle, uanset alder

Vi hjælper både voksne, unge og børn godt igennem det, der føles svært.

Nemt, uanset hvor du bor

Mød os online eller på klinikker rundt om i landet.

​Sådan har andre fået hjælp

Socialrådgiver, Københavns Kommune

”Jeg har haft 4 borgere i forløb. Jeg har haft en god dialog med psykologerne omkring borgerne. Det har gjort, at der kunne sættes ting i værk, før forløbende sluttede. Jeg har kunnet bruge rapporten og anbefalingerne i det videre arbejde med alle 4 borgere.
​Hvis de ikke havde været i forløb, ville deres sag stå i stampe eller ikke have fået den rigtige retning.”

Socialrådgiver, Københavns Kommune

”Jeg har kun positiv feedback omkring samarbejdet med Aleris PP. Det har gjort en kæmpe forskel for de borgere, der har været i forløb. Det er enormt positivt, at psykologerne handler hurtigt i forhold til psykiatrisk afklaring, og at de henvender sig personligt til egen læge for at få behandlingsforløb igangsat hurtigst muligt.

​Desuden har jeg oplevet en ændring i borgerens egen tro på egne evner på arbejdsmarkedet, og en ændret indstilling til nødvendigheden af og potentialerne ved arbejdsafklaring.”

Anita

”Jeg har haft rigtig stor gavn af timerne hos min psykolog i Aleris PP. Hun har ramt mit behov for medfølelse, gode teknikker og spark i bagdelen 😊”

Anita Engdahl, uddannelseskonsulent, Roskilde Stift

”1000 tak for dagen! Kursusdeltagerne har tilkendegivet, at de lærte meget nyt både om håndtering af overbelastning, og om hvordan man som leder håndterer den slags. Flere af kursusdeltagerne har virkelig fået lyst til og mod på at arbejde videre med området.”

Kursusdeltager, KAP-H

”Engageret underviser, der er god til at mobilisere forsamlingen i dialog. Rigtig fagligt stærkt og konkret. Super ping-pong og gode, konstruktive dialoger.”​

Fra Aleris PPs tilfredshedsundersøgelse

”Jeg føler mig tryg og i gode hænder hos min behandler - en meget positiv og beroligende person. Dette gør, at jeg tror på, at jeg vil få det bedre, og dette aspekt af behandlingen er lige så vigtig som alt andet.”​

logo-tagline

Aleris PP er en del af Aleris Danmark. Med mere end 150 psykologer og 25 psykiatere er vi Danmarks førende private tilbud inden for psykologi og psykiatri. Du finder os både online og på klinikker rundt om i landet. Med skræddersyede forløb hjælper vi dig til en hurtig udredning eller behandling, når livet bliver svært.

Aleris PP​  |  CVR: 26850495