Brug for hjælp i forløb med borgere?

Vi har mange års erfaring i at hjælpe borgere med at blive klar til job.

​Borgerrettede forløb

​Nogle borgere har brug for en ekstra indsats for at blive rustet til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. I Aleris PP tilbyder vi individuelle, beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske udfordringer.

Vi fungerer som bindeleddet mellem den sundhedsfaglige og beskæftigelsesrettede indsats og hjælper med at afklare og øge borgerens funktionsniveau og arbejdsevne og støtte borgeren i at mestre relationen til arbejdsmarkedet.

Alle forløb tilpasses ud fra den enkelte borgers behov for hjælp og støtte og varetages altid af en psykolog eller psykiater med erfaring på området.​

Hurtig og effektiv indsats i konkrete sager

Det er ikke altid lige nemt for en borger, der har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode, at vende tilbage til en tilværelse med fast arbejde og faglige forventninger. Nogle borgere har brug for en ekstra indsats. 

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvilken indsats der gavner borgeren bedst. Gennem samtaler med borgeren kan vores psykologer og psykiatere hjælpe med at foretage den slags vurderinger i de konkrete sager og sikre en hurtig og effektiv indsats, der hjælper borgeren i den rigtige retning. 

Vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med sagsbehandlere og andre relevante parter for at planlægge en stabil og holdbar vej tilbage til arbejdsmarkedet for borgeren.

Skriv til os og hør mere

Aleris PP møder borgeren i jobcentret

Vi har god erfaring med at arbejde i jobcentret og møde borgerne individuelt. Her bidrager vi med afklaring og beskrivelse af borgerens psykiske helbredstilstand. Gennem individuelle samtaleforløb får borgeren viden om og træning i en række værktøjer, som kan være nyttige, når man arbejder med sin egen trivsel og står overfor at vende tilbage til en tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle samtaler gennemføres af erfarne psykologer eller psykiatere, og vi har en tæt kontakt og sparring med sagsbehandler.

Eksempel på forløb i jobcentret:

  • 10 ugers samtaleforløb med psykolog eller som en kombination af psykolog og psykiater
  • 1 times samtale om ugen i jobcentret
  • Ved første og sidste samtale deltager sagsbehandleren
  • Afsluttende rapport om borgerens beskæftigelsesrettede muligheder

Forløbene tilrettelægges med hele eller halve dage, hvor Aleris PP's sundhedsperson har mulighed for at mødes med flere borgere på en dag. 

I kan også kombinere et forløb med sagssparring, supervision eller oplæg for medarbejdere.

Vi bygger bro til andre behandlingstilbud

Hvis borgeren er i praktik samtidig med at forløbet er i gang, kan borgeren få sparring på det, som han eller hun oplever som en udfordring. Der kan også være borgere, som har behov for hjælp og støtte i forhold til at navigere i det øvrige sundhedssystem. Her kan Aleris PP være bindeled mellem sektorerne og hjælpe borgeren med at tage kontakt til andre fagpersoner. Vi bygger bro til behandlingstilbud i det offentlige og til egen læge, og vi hjælper med at afklare, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal til.

Samtalerne udføres af Aleris PP's psykologer eller psykiatere og foregår i jobcentret eller i vores afdelinger. Efter forløbet får jobcentret en lægefaglig vurdering i forhold til borgerens udvikling og bevægelse mod arbejdsmarkedet.

​5 gode råd til en omsorgsfuld og effektiv borgerrettet indsats

  1. Hav positive forventninger til borgerens evner og færdigheder.
  2. Undersøg ved psykisk sygdom om borgeren er velbehandlet – virker det?

  3. Hav omsorgsfuld utålmodighed – at vente er ikke altid godt!

  4. Forklar, fortæl og skab forudsigelighed – det skaber tryghed og mod til udfordringer.

  5. Imødegå borgerens ønsker om undgåelse og udsættelse med nysgerrighed, støtte og venlige og krav.

Skal vi også hjælpe jer?

Skriv til os for at høre mere om, hvordan I kan styrke indsatsen for psykisk sårbare borgere.

​Kort ventetid

Kort ventetid hos vores psykologer og psykiatere. 

Høj faglighed

Høj faglighed og skræddersyede forløb.

Hjælp til alle, uanset alder

Vi hjælper både voksne, unge og børn godt igennem det, der føles svært.

Nemt, uanset hvor du bor

Mød os online eller på klinikker rundt om i landet.

​Sådan har andre fået hjælp

- Pernille, Trustpilot

Jeg er SÅ taknemmelig over hele det forløb jeg har været igennem. Dette stykke opklarende arbejde min psykiater har gennemført... det har ændret mit liv 🙏🏻 Jeg ser på alt med nye øjne. Stor anbefaling herfra. Også tak til det øvrige, meget venlige, personale❤️

- Sonja, Trustpilot

Psykologerne, som har behandlet mig via samtaleterapi for stress samt depression, er meget dygtige og professionelle og uanset hvilken problemstilling, man som klient står med, kan de komme med konkrete værktøjer, som kan hjælpe mig videre.

- Flemming, Trustpilot

[Aleris PP] har hjulpet mig utrolig meget. Hvis jeg ikke havde kommet hos Aleris PP, havde mit liv set helt anderledes ud. Jeg har den største taknemlighed for, at Aleris PP har hjulpet mig.

- Birgitte, Trustpilot

Absolut anbefalelsesværdig. Klinikken (mere konkret, min psykolog) arbejder struktureret efter metoder, jeg oplever, falder direkte i tråd med den måde, jeg tænker på og genkender elementer af, hvad jeg bedst kan beskrive som hjerne-smart. Det har været en utrolig konstruktiv proces.

- Svend, Trustpilot

Vores 16 årige søn var i mistrivsel og havde en form for depression med selvskade og begyndende skolevægring. Vi fik hurtig hjælp her og nu til at få stoppet krisen, så han fik det bedre og ikke mindst oplevede, at der var hjælp at hente. 


Der var igennem denne del af forløbet tæt opfølgning fra psykiater, og den efterfølgende udredning oplevede vi som grundig og med masser af nærvær og fokus på vores søn.

- Henrik, Trustpilot

Dygtige og kompetente mennesker - en rigtig god behandling fra start til slut.

logo-tagline

Aleris PP er en del af Aleris Danmark. Med mere end 150 psykologer og 25 psykiatere er vi Danmarks førende private tilbud inden for psykologi og psykiatri. Du finder os både online og på klinikker rundt om i landet. Med skræddersyede forløb hjælper vi dig til en hurtig udredning eller behandling, når livet bliver svært.

Aleris PP​  |  CVR: 26850495