Ledersparring

Få individuel rådgivning om, hvordan du som leder kan tage hånd om stress på arbejdspladsen

Ledere vil gerne gøre det rigtige, når en medarbejder mistrives eller er sygemeldt med stre​ss, men det kan være en vanskelig opgave. Grænsen for, hvornår en leder presser en medarbejder for meget eller for lidt, kan være svær at kende. 

Aleris PP's ledersparring er anvendelsesorienteret, og du vil som leder få individuel rådgivning om, hvordan du kan handle overfor en stressramt medarbejder. Vi fokuserer også på din rolle som leder i organisationen, så din trivsel og balance sikres, samtidig med at du kan arbejde med ledelsesmæssige kompetencer.

​Fokus på din udvikling som leder

Ledersparring hjælper dig med at forstå de bagvedliggende mekanismer for de stress-symptomer, medarbejderen oplever, og ruster dig til at tage den svære samtale. Du bliver klædt på til at støtte og hjælpe den medarbejder, som er på vej ned med stress, og får viden om, hvordan du bedst kan lede den medarbejder, som er sygemeldt. Du får også en større viden om din egen rolle som leder i organisationen. Ledersparringen kan dermed både rette sig mod konkrete sager og handle om din udvikling som leder.​

Ledersparring kan give dig svar på

 • Hvornår man skal gribe ind
 • Hvad man må spørge en medarbejder om
 • Hvordan man kan vide, at det hjælper medarbejderen, hvis man blander sig
 • Må man egentlig gerne stille krav til en medarbejder, der virker stresset eller som er sygemeldt
 • Hvordan man fastholder en stressramt medarbejder under sygemelding
 • Hvordan man støtter medarbejderen, der gentoptager sit arbejde efter en sygemelding

Med ledersparring får du:

 • En større forståelse af din egen rolle som leder i organisationen
 • Sparring på din trivsel og ledelsesmæssige kompetenceudvikling
 • Sparring på svære samtaler med stressramte medarbejdere
 • Hjælp til, hvordan du kan handle velovervejet og komme godt videre
 • Konkrete redskaber til ledelse af medarbejdere, der udviser tegn på stress
 • Hjælp til at spotte tegn på mistrivsel, stress og andre psykiske helbredsproblemer
 • Rådgivning om, hvordan du som leder sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Rådgivning om, hvordan du som leder eller HR-ansvarlig fastholder en stressramt medarbejder under sygemelding og yder støtte ved genoptagelse af arbejdet

​Sæt også fokus på:

Står mental sundhed også højt på dagsordenen hos jer?

Få succes i det vigtige arbejde med at øge trivslen på arbejdspladsen.​

​Kort ventetid

Kort ventetid hos vores psykologer og psykiatere. 

Høj faglighed

Høj faglighed og skræddersyede forløb.

Hjælp til alle, uanset alder

Vi hjælper både voksne, unge og børn godt igennem det, der føles svært.

Nemt, uanset hvor du bor

Mød os online eller på klinikker rundt om i landet.

​Sådan har andre fået hjælp

Anita Engdahl, uddannelseskonsulent, Roskilde Stift

”1000 tak for dagen! Kursusdeltagerne har tilkendegivet, at de lærte meget nyt både om håndtering af overbelastning, og om hvordan man som leder håndterer den slags. Flere af kursusdeltagerne har virkelig fået lyst til og mod på at arbejde videre med området.”

Kursusdeltager, KAP-H

”Engageret underviser, der er god til at mobilisere forsamlingen i dialog. Rigtig fagligt stærkt og konkret. Super ping-pong og gode, konstruktive dialoger.”​

Fra Aleris PPs tilfredshedsundersøgelse

”Jeg føler mig tryg og i gode hænder hos min behandler - en meget positiv og beroligende person. Dette gør, at jeg tror på, at jeg vil få det bedre, og dette aspekt af behandlingen er lige så vigtig som alt andet.”​

logo-tagline

Aleris PP er en del af Aleris Danmark. Med mere end 150 psykologer og 25 psykiatere er vi Danmarks førende private tilbud inden for psykologi og psykiatri. Du finder os både online og på klinikker rundt om i landet. Med skræddersyede forløb hjælper vi dig til en hurtig udredning eller behandling, når livet bliver svært.

Aleris PP​  |  CVR: 26850495