​Organisatorisk indsats

360 graders trivselsfremme​ på arbejdspladsen

En organisation, der trives, skaber resultater og sikrer samtidig, at vi ikke bliver syge på arbejdet. Derfor er trivselsfremme og stressforebyggelse på organisationsniveau vigtigt. 

Den organisatoriske indsats giver alle medarbejdere og ledere indblik i og viden om, hvad I hver især kan gøre for at styrke trivslen og forebygge stress på arbejdspladsen. I får et fælles sprog, en fælles retning samt konkrete redskaber, som I kan bruge i hverdagen. Både medarbejdere og ledere vil opleve større handlekraft og arbejdsglæde.

Et samarbejde med Aleris PP kan blandt andet give jer:​

 • Tydelige retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress
 • Klare forventninger på alle niveauer af organisationen og en klar ansvarsfordeling
 • Forståelse af stress og stresssymptomer
 • Viden om handlemuligheder og værktøjer til at styrke trivslen
 • Fælles sprog i organisationen
 • Opkvalificerede ledere, der kan reagere tidligt og tage en dialog med medarbejdere inden en stresstilstand udvikler sig
 • Kompetente arbejdsmiljørepræsentanter, der kender deres rolle og muligheder, og som kan støtte jer i at holde fast i stresspolitikkens retningslinjer og sikre, at indsatsen bliver implementeret.

Mental sundhed på arbejdspladsen er et fælles anliggende

Mental mistrivsel og stressrelaterede problemstillinger fylder desværre på de fleste arbejdspladser i disse år. Mange tror, at hvis vi arbejder mindre, bliver vi også mindre stressede. Det er en udbredt overbevisning, at stress ikke rammer stærke mennesker. Men det er myter.

Sandheden er, at alle mennesker kan opleve stress-symptomer. Løsningen ligger ikke kun hos den enkelte eller hos teamet. For at skabe en fælles, sund og produktiv arbejdsplads, skal hele organisationen lære at navigere hensigtsmæssigt i de udfordringer, I står i.

Sådan kan en organisatorisk indsats se ud

 1. Status: Her er vi nu
  ​Sammen med jer evaluerer vi den nuværende stresspolitik og tager temperaturen på trivslen hos ledere, teams og medarbejdere. Hvordan ser det ud hos jer lige nu? Hvor lykkes I, og hvor er der brug for at sætte ind?
 2. Viden: Det gør vi
  Der iværksættes en række aktiviteter, der klæder både ledere og medarbejdere på til at arbejde strategisk med trivslen. Aktiviteterne kan være foredrag, skriftligt materiale, dialogværktøjer, video eller podcasts.
 3. Handling: Vi holder fast
  ​Den øgede bevidsthed skal omsættes til handling. Derfor bliver ledere og medarbejdere trænet i stressforebyggende ledelse og i at arbejde med mental sundhed i ”fredstid” ved at implementere sunde vaner og kommunikation, der sikrer, at mental mistrivsel ikke er tabu, men noget man hjælper hinanden med at navigere i.

Få succes med mental sundhed på arbejdspladsen

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at arbejde strategisk med at øge trivslen.​

​Andre indsatser i organisationen:

​Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Står psykologisk tryghed også højt på dagsordenen hos jer? Psykologisk tryghed er vigtigt i alle brancher, og selv små skridt gør en stor forskel.

Står I over for at skulle arbejde med trygheden i jeres virksomhed, kan I få hjælp til processen hos vores team af erhvervspsykologer.

Læs mere om psykologisk tryghed

​Nyuddannede medarbejderes trivsel

De unge, der i disse år strømmer ud på arbejdsmarkedet i deres første job, er en vigtig ressource for arbejdspladserne. Men overgangen fra studie til job er svær.

Psykologisk onboarding klæder jer på til at arbejde strategisk med at sikre, at jeres nyuddannede medarbejdere får en god start på arbejdslivet - til gavn for både den unge og jer som virksomhed.

Læs mere om psykologisk onboarding

​Kriseberedskab

Når ulykken rammer, er det vigtigt at sætte hurtigt ind. Vores kriseberedskab står klar til at hjælpe jeres medarbejdere med akutsamtaler og krisehåndtering.

Læs mere om kriseberedskab

Står mental sundhed også højt på dagsordenen hos jer?

Få succes i det vigtige arbejde med at øge trivslen på arbejdspladsen.​

​Kort ventetid

Kort ventetid hos vores psykologer og psykiatere. 

Høj faglighed

Høj faglighed og skræddersyede forløb.

Hjælp til alle, uanset alder

Vi hjælper både voksne, unge og børn godt igennem det, der føles svært.

Nemt, uanset hvor du bor

Mød os online eller på klinikker rundt om i landet.

​Sådan har andre fået hjælp

Anita Engdahl, uddannelseskonsulent, Roskilde Stift

”1000 tak for dagen! Kursusdeltagerne har tilkendegivet, at de lærte meget nyt både om håndtering af overbelastning, og om hvordan man som leder håndterer den slags. Flere af kursusdeltagerne har virkelig fået lyst til og mod på at arbejde videre med området.”

Kursusdeltager, KAP-H

”Engageret underviser, der er god til at mobilisere forsamlingen i dialog. Rigtig fagligt stærkt og konkret. Super ping-pong og gode, konstruktive dialoger.”​

Fra Aleris PPs tilfredshedsundersøgelse

”Jeg føler mig tryg og i gode hænder hos min behandler - en meget positiv og beroligende person. Dette gør, at jeg tror på, at jeg vil få det bedre, og dette aspekt af behandlingen er lige så vigtig som alt andet.”​

logo-tagline

Aleris PP er en del af Aleris Danmark. Med mere end 150 psykologer og 25 psykiatere er vi Danmarks førende private tilbud inden for psykologi og psykiatri. Du finder os både online og på klinikker rundt om i landet. Med skræddersyede forløb hjælper vi dig til en hurtig udredning eller behandling, når livet bliver svært.

Aleris PP​  |  CVR: 26850495