Lederens vigtige, men svære rolle

Fokus på lederens indflydelse på den mentale sundhed på arbejdspladsen​

Undersøgelser viser, at medarbejdere, som føler sig uretfærdigt behandlet, eller som oplever at være alene med problemerne, får flere stresssymptomer end dem, der ’bare’ har travlt. Ikke overraskende spiller lederen en stor rolle.

Ledere, der tidligt griber ind og tør tage dialogen med medarbejderen, kan være med til at reducere sygefravær markant. Mange ledere er dog i tvivl om, hvordan de skal håndtere potentiel stress blandt deres medarbejdere, og alt for ofte vælger de at ”se tiden an”, mens stressen forværres. Vores indsatser klæder ledere på til at spotte mistrivsel og tage de svære samtaler i tide.

Ledertræning - bliv en god støtte for stressramte medarbejdere

Fra vores indsatser i private og offentlige virksomheder ved vi, at mange ledere gerne vil være bedre rustet til at hjælpe medarbejdere, der udviser tegn på stress. I ledertræningen fokuserer vi bl.a. på, hvordan I som ledergruppe kan arbejde stressforebyggende i relation til jeres medarbejdere – både i ”fredstid” og i perioder med svære udfordringer.

Vi har udviklet et koncept, hvor I som ledelsesgruppe først bliver introduceret til stressforebyggende ledelse og dernæst hver især får mulighed for 1:1  sparring på, hvordan man omsætter den viden til konkrete handlinger.

Omdrejningspunktet i ledertræningen er relationen mellem leder og medarbejder. Forløbet er baseret på korte oplæg, dialog i grupper og plenum, træning af konkrete cases samt løbende, direkte feedback. I undervisningen gennemgår vi en række centrale modeller for dialog og samtaleteknik.


Hør mere om ledertræning

I ledertræning får du og dine lederkollegaer:

  • Viden om, hvilke tegn hos medarbejderen, der kan indikere, at noget er på vej i den forkerte retning
  • Indblik i, hvordan du bedst muligt kan hjælpe medarbejdere, der udviser tegn på psykisk mistrivsel eller stress, sikkert tilbage på sporet igen
  • Forståelse af undgåelsesadfærd hos medarbejderen – og hos dig selv som leder
  • Værktøjer til, hvordan du kan håndtere situationen
  • Mulighed for at drøfte konkrete situationer, som du står med eller tænkte cases
  • En oplevelse af styrket handlekraft

Få succes med mental sundhed på arbejdspladsen

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at arbejde strategisk med at øge trivslen.​

​Savner du professionel sparring i de svære personalesager?

Få individuel rådgivning om, hvordan du som leder eller HR kan hjælpe stressramte medarbejdere og tage hånd om stress på arbejdspladsen.​

Læs mere om ledersparring

Eksempler på efterspurgte kurser for ledere

Står mental sundhed også højt på dagsordenen hos jer?

Få succes i det vigtige arbejde med at øge trivslen på arbejdspladsen.​

​Kort ventetid

Kort ventetid hos vores psykologer og psykiatere. 

Høj faglighed

Høj faglighed og skræddersyede forløb.

Hjælp til alle, uanset alder

Vi hjælper både voksne, unge og børn godt igennem det, der føles svært.

Nemt, uanset hvor du bor

Mød os online eller på klinikker rundt om i landet.

​Sådan har andre fået hjælp

Anita Engdahl, uddannelseskonsulent, Roskilde Stift

”1000 tak for dagen! Kursusdeltagerne har tilkendegivet, at de lærte meget nyt både om håndtering af overbelastning, og om hvordan man som leder håndterer den slags. Flere af kursusdeltagerne har virkelig fået lyst til og mod på at arbejde videre med området.”

Kursusdeltager, KAP-H

”Engageret underviser, der er god til at mobilisere forsamlingen i dialog. Rigtig fagligt stærkt og konkret. Super ping-pong og gode, konstruktive dialoger.”​

Fra Aleris PPs tilfredshedsundersøgelse

”Jeg føler mig tryg og i gode hænder hos min behandler - en meget positiv og beroligende person. Dette gør, at jeg tror på, at jeg vil få det bedre, og dette aspekt af behandlingen er lige så vigtig som alt andet.”​

logo-tagline

Aleris PP er en del af Aleris Danmark. Med mere end 150 psykologer og 25 psykiatere er vi Danmarks førende private tilbud inden for psykologi og psykiatri. Du finder os både online og på klinikker rundt om i landet. Med skræddersyede forløb hjælper vi dig til en hurtig udredning eller behandling, når livet bliver svært.

Aleris PP​  |  CVR: 26850495