​Sagssparring i jobcentret

- hjælp til svære vurderinger

​Som sagsbehandler eller jobvejleder er det ikke altid nemt at vurdere, om et forløb med en borger med psykiske helbredsudfordringer skal i den ene eller den anden retning. Det kan også være svært at gennemskue, om alle muligheder er afprøvet, eller om borgeren i virkeligheden har gavn af en anden indsats. Vores psykologer og psykiatere kan hjælpe med at foretage den slags vurderinger i de konkrete sager.​

Sådan foregår sagssparring

​​Med sagssparring får I besøg af en af vores erfarne psykologer eller psykiatere. Sammen drøfter I den eller de svære sager, I står med. I får afklaring på, hvorfor der ikke er progression i sagerne, og overblik over, hvilke muligheder I kan tilbyde borgeren for at hjælpe ham eller hende tilbage til et godt og uafhængigt liv.

​Sparringen kan både være individuel eller for hele jeres team, hvor vi også har fokus på fælles erfaringsudveksling og refleksion. Vi mødes hos jer i jobcentret eller i Aleris PP's lokaler i København, Aarhus, Esbjerg eller Vejle - med faste intervaller eller ad hoc, når I har behov for det.

​​​

Skriv til os og hør mere

citat-start-groen-final Jeg har kun positiv feedback omkring samarbejdet med Aleris PP. Det har gjort en kæmpe forskel for de borgere, der har været i forløb. Det er enormt positivt, at psykologerne handler hurtigt i forhold til psykiatrisk afklaring, og at de henvender sig personligt til egen læge for at få behandlingsforløb igangsat hurtigst muligt.  citat-slut-groen-final

- Socialrådgiver, Københavns Kommune

Sagssparring klæder jer på til:

  • Hurtig og målrettet afklaring i svære sager med borgere med psykiske vanskeligheder. Er der fx tegn på uerkendte psykiske lidelser og behov for en særlig indsats her for at styrke arbejdsevnen?
  • Overblik over mulighederne for den enkelte borger. Hvilke krav kan man fx stille til en borger med en psykisk lidelse? Hvor hårdt må man presse på? Brobygning til behandling i det offentlige sundhedssystem.
  • Konkret rådgivning, så I kan hjælpe borgeren i beskæftigelse. Hvilke særlige tiltag kan støtte borgeren, fx arbejde med motivation eller hjælp til mestring af sin situation eller diagnose?

​Er sagssparring noget for jeres team?

  • I arbejder med at bringe borgere med psykiske vanskeligheder tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse
  • I oplever indimellem svære sager med borgere, som af den ene eller anden grund er svære at hjælpe
  • I sidder med en eller flere konkrete sager, hvor det er uklart for jer, hvorfor der ikke sker en positiv udvikling
  • I har brug for nye øjne på en kompleks sag
  • I vil gerne hjælpe borgeren tilbage til et frit og uafhængigt liv

Skal vi også hjælpe jer?

Skriv til os for at høre mere om, hvordan I kan styrke indsatsen for psykisk sårbare borgere.

​Kort ventetid

Kort ventetid hos vores psykologer og psykiatere. 

Høj faglighed

Høj faglighed og skræddersyede forløb.

Hjælp til alle, uanset alder

Vi hjælper både voksne, unge og børn godt igennem det, der føles svært.

Nemt, uanset hvor du bor

Mød os online eller på klinikker rundt om i landet.

​Sådan har andre fået hjælp

Socialrådgiver, Københavns Kommune

”Jeg har haft 4 borgere i forløb. Jeg har haft en god dialog med psykologerne omkring borgerne. Det har gjort, at der kunne sættes ting i værk, før forløbende sluttede. Jeg har kunnet bruge rapporten og anbefalingerne i det videre arbejde med alle 4 borgere.
​Hvis de ikke havde været i forløb, ville deres sag stå i stampe eller ikke have fået den rigtige retning.”

Socialrådgiver, Københavns Kommune

”Jeg har kun positiv feedback omkring samarbejdet med Aleris PP. Det har gjort en kæmpe forskel for de borgere, der har været i forløb. Det er enormt positivt, at psykologerne handler hurtigt i forhold til psykiatrisk afklaring, og at de henvender sig personligt til egen læge for at få behandlingsforløb igangsat hurtigst muligt.

​Desuden har jeg oplevet en ændring i borgerens egen tro på egne evner på arbejdsmarkedet, og en ændret indstilling til nødvendigheden af og potentialerne ved arbejdsafklaring.”

Anita

”Jeg har haft rigtig stor gavn af timerne hos min psykolog i Aleris PP. Hun har ramt mit behov for medfølelse, gode teknikker og spark i bagdelen 😊”

Anita Engdahl, uddannelseskonsulent, Roskilde Stift

”1000 tak for dagen! Kursusdeltagerne har tilkendegivet, at de lærte meget nyt både om håndtering af overbelastning, og om hvordan man som leder håndterer den slags. Flere af kursusdeltagerne har virkelig fået lyst til og mod på at arbejde videre med området.”

Kursusdeltager, KAP-H

”Engageret underviser, der er god til at mobilisere forsamlingen i dialog. Rigtig fagligt stærkt og konkret. Super ping-pong og gode, konstruktive dialoger.”​

Fra Aleris PPs tilfredshedsundersøgelse

”Jeg føler mig tryg og i gode hænder hos min behandler - en meget positiv og beroligende person. Dette gør, at jeg tror på, at jeg vil få det bedre, og dette aspekt af behandlingen er lige så vigtig som alt andet.”​

logo-tagline

Aleris PP er en del af Aleris Danmark. Med mere end 150 psykologer og 25 psykiatere er vi Danmarks førende private tilbud inden for psykologi og psykiatri. Du finder os både online og på klinikker rundt om i landet. Med skræddersyede forløb hjælper vi dig til en hurtig udredning eller behandling, når livet bliver svært.

Aleris PP​  |  CVR: 26850495