Psykologisk onboarding

​En god start på arbejdslivet for virksomhedens medarbejdere

Psykologisk onboarding klæder jer på til at arbejde strategisk med at sikre, at de nyuddannede medarbejdere får en god start på arbejdslivet - til gavn for både den unge og jer som virksomhed.

I samarbejde med Velliv Foreningen har vi udarbejdet en metode til psykologisk onboarding. I kan læse mere om projektet og hente onboardingmaterialet til gratis download her på siden. 

Ønsker I at sætte fokus på unge nyansattes trivsel i jeres virksomhed, kan I få hjælp til processen hos vores team af erhvervspsykologer.

Få succes med psykologisk onboarding

Kontakt os og hør mere om, hvordan I sikrer en god start på arbejdslivet for virksomhedens nyansatte.

Nyansat på arbejdsmarkedet - en sårbar position

De unge, der i disse år strømmer ud på arbejdsmarkedet i deres første job, er en vigtig ressource for arbejdspladserne. Men overgangen fra studie til job er svær. Hver femte unge nyansatte fortæller, at de føler sig stresset på jobbet, og tallet er stigende. Vi ved, at hvis man går ned med stress i starten af et arbejdsliv, kan det få alvorlige, langsigtede konsekvenser for både trivsel og livsindkomst.

Hvad er psykologisk onboarding?

De fleste virksomheder har i dag planer for, hvordan de tager imod eller onboarder nye medarbejdere. Ofte ligger fokus på mere praktiske og håndgribelige ting som arbejdsrutiner, rammer for opgaver og introduktion til systemer. Men adskillige undersøgelser og vores interviews med virksomheder viser, at der i den første tid på en ny arbejdsplads også er behov for at arbejde med det, vi kalder en psykologisk onboarding, hvor man hjælper den unge med at finde sin plads i arbejdsfællesskabet.

Tidlig fokus på trivsel giver de unge en god start på arbejdslivet

Forventningsafstemning er helt afgørende for en god psykologisk onboarding. Det er i forhold til forventninger, at mange unge bliver usikre, både når det handler om den generelle kultur, de sociale spilleregler og selve den faglige kerneopgave. Jo tydeligere det er for den unge, hvad han eller hun går ind til, og jo mere forventningsafstemning, der er om krav, rammer, mulighed for støtte og opfølgning, desto mindre usikkerhed og stress oplever den unge. Derfor skal vi sætte ind med støtte gennem dialog og løbende afstemning af opgaver tidligt i de unges arbejdsliv.​

Lederens og kollegaens vigtige rolle

Den nærmeste leder og de nærmeste kollegaer spiller en vigtig rolle i den psykologiske onboarding. De skal hjælpe den unge nyansatte med at aflæse og indgå i det sociale fællesskab, introducere til den formelle og uformelle kultur og sikre den vigtige forventningsafstemning omkring rolle, værdier, mening og formål i jobbet. Det er afgørende for en vellykket psykologisk onboardingproces, at leder og kollegaer ikke slipper den unge for tidligt, men følger op igennem en længere periode for at forankre tryghed hos den unge.

Dilemmaer

Når man er ny og ung i job, er man ikke nødvendigvis selv er klar over, hvad man har behov for. I medierne og den offentlige debat er der i de seneste år blevet talt meget om, hvordan virksomhederne skal lære at tilpasse sig ”millenial”-generationens nye forventninger til frihed og selvstændighed i deres arbejdsliv. Vores undersøgelse peger på, at det skaber et dilemma, fordi virksomhederne er tilbageholdende med at opstille de klare rammer for og krav til deres nyansatte medarbejdere – rammer, som er nødvendige for at skabe psykologisk tryghed for den unge

Kom nemt i gang med psykologisk onboarding på jeres arbejdsplads

Vi har samlet viden, erfaringer, gode råd og redskaber fra projektet i et gratis e-hæfte, som I kan downloade her.

Hæftet ruster jer til at give de unge en god start på arbejdslivet gennem en tidlig og struktureret psykologisk onboarding. Det er opbygget som en overskuelig og let tilgængelig guide med en tidslinje, der gør det nemt og håndgribeligt at komme i gang med psykologisk onboarding på både store og små arbejdspladser.

Brug hæftet, som det er, eller lad jer inspirere af indholdet til at arbejde med psykologisk onboarding på jeres egen måde. Materialet kan frit benyttes til arbejdet med onboarding internt i virksomheden.

​​​

Download e-hæfte om psykologisk onboarding

Aleris PP og Velliv Foreningen samarbejder om unge nyansattes trivsel

Unge nyansatte i deres første job er særligt udsatte på arbejdspladsen og døjer ofte med stress, der påvirker deres mentale helbred. Psykologer fra Aleris PP står bag et projekt, som har til formål at samle viden om, hvorfor de unge er stressede, og udvikle redskaber og metoder, som ledere og kollegaer i danske virksomheder kan benytte til at arbejde strategisk med at forebygge stress hos unge nyansatte. Projektets ambition er at finde veje til at forebygge mistrivsel i den første sårbare tid på job – til gavn for både den unge, arbejdspladsen og samfundet.

Projektet er blevet til i samarbejde med casevirksomhederne Lån & Spar Bank, Væksthuset og Workz og er gennemført med støtte fra Velliv Foreningen.​​ Når man ikke lykkes med overgangen fra studieliv og studieidentitet til arbejdsliv og arbejdsidentitet, kan det blive meget svært at kæmpe sig tilbage.​

Sådan har vi gjort: Om projektets tilblivelse og baggrund

Aleris PP har fået støtte af Velliv Foreningen til at udføre et løsningsfokuseret projekt med fokus på forebyggelse af mentale helbredsudfordringer hos unge nyuddannede i deres første job.

Projektets formål er at sikre en god start på arbejdslivet for de unge ved 1) at afklare udfordringer og behov i forhold til onboarding af unge, 2) udvikle konkrete og anvendelige løsninger i form af redskaber, øvelser og metoder, 3) producere et skriftligt materiale til brug for andre virksomheder på baggrund af projektets fund og 4) videreformidle projektet i en bredere sammenhæng.

Vi har sammen med projektets tre casevirksomheder, Lån & Spar Bank, Væksthuset og Workz, undersøgt, hvordan de unge, deres kollegaer og ledere oplever onboardingen. Med baggrund i resultaterne har vi udviklet værktøjer til at skabe dialog og forventningsafstemning, som vi har testet og videreudviklet i workshops i de samme tre virksomheder. Viden og værktøjer fra projektet er formidlet i et e-hæfte, som andre virksomheder kan bruge i deres onboarding af nye medarbejdere. Vi har også gennemført webinarer for at udbrede kendskabet til projektets resultater.

logo

Står mental sundhed også højt på dagsordenen hos jer?

Få succes i det vigtige arbejde med at øge trivslen på arbejdspladsen.​

​Kort ventetid

Kort ventetid hos vores psykologer og psykiatere. 

Høj faglighed

Høj faglighed og skræddersyede forløb.

Hjælp til alle, uanset alder

Vi hjælper både voksne, unge og børn godt igennem det, der føles svært.

Nemt, uanset hvor du bor

Mød os online eller på klinikker rundt om i landet.

​Sådan har andre fået hjælp

- Pernille, Trustpilot

Jeg er SÅ taknemmelig over hele det forløb jeg har været igennem. Dette stykke opklarende arbejde min psykiater har gennemført... det har ændret mit liv 🙏🏻 Jeg ser på alt med nye øjne. Stor anbefaling herfra. Også tak til det øvrige, meget venlige, personale❤️

- Sonja, Trustpilot

Psykologerne, som har behandlet mig via samtaleterapi for stress samt depression, er meget dygtige og professionelle og uanset hvilken problemstilling, man som klient står med, kan de komme med konkrete værktøjer, som kan hjælpe mig videre.

- Flemming, Trustpilot

[Aleris PP] har hjulpet mig utrolig meget. Hvis jeg ikke havde kommet hos Aleris PP, havde mit liv set helt anderledes ud. Jeg har den største taknemlighed for, at Aleris PP har hjulpet mig.

- Birgitte, Trustpilot

Absolut anbefalelsesværdig. Klinikken (mere konkret, min psykolog) arbejder struktureret efter metoder, jeg oplever, falder direkte i tråd med den måde, jeg tænker på og genkender elementer af, hvad jeg bedst kan beskrive som hjerne-smart. Det har været en utrolig konstruktiv proces.

- Svend, Trustpilot

Vores 16 årige søn var i mistrivsel og havde en form for depression med selvskade og begyndende skolevægring. Vi fik hurtig hjælp her og nu til at få stoppet krisen, så han fik det bedre og ikke mindst oplevede, at der var hjælp at hente. 


Der var igennem denne del af forløbet tæt opfølgning fra psykiater, og den efterfølgende udredning oplevede vi som grundig og med masser af nærvær og fokus på vores søn.

- Henrik, Trustpilot

Dygtige og kompetente mennesker - en rigtig god behandling fra start til slut.

logo-tagline

Aleris PP er en del af Aleris Danmark. Med mere end 150 psykologer og 25 psykiatere er vi Danmarks førende private tilbud inden for psykologi og psykiatri. Du finder os både online og på klinikker rundt om i landet. Med skræddersyede forløb hjælper vi dig til en hurtig udredning eller behandling, når livet bliver svært.

Aleris PP​  |  CVR: 26850495